SALA SPORTOWA CENTRUM TRENINGOWE SPARTAN, Wrocław 53-325, ul. Hallera 81
071 361 87 35 / 601 05 88 07
andrzej.undro.wat@gmail.com

TRENINGI

 

 

 Treningi odbywają się w obiekcie sportowym CTW   SPARTAN przy ul. Hallera 81 we Wrocławiu 

DSC05629 DSC05577

DSC05589 DSC_9534

 

 

GRUPA IV  najmłodsza  – dzieci w wieku 5 – 6 – 7 lat

           wtorek          czwartek
   16.00  –  17.00   16.00  –   17.00

GRUPA V starsza  – dzieci w wieku 8 lat i więcej

           wtorek          czwartek
  17.15  –   18.30   17.15  –   18.30

 

TRENING SPORTOWY OPARTY NA ZABAWIE

Zabawa ruchowa jest przygotowaniem do społecznego współdziałania i współżycia, uczy dziecko przystosowania się do całego zespołu, utrwalają wiele pojęć i wiadomości, kształtują nawyki kulturalne, pozytywne cechy charakteru, a w szczególności dyscyplinę. Treningi taekwon-do w ramach Dziecięcej Akademii Taekwon-do mają za zadanie wszechstronny rozwój fizyczny każdego dziecka bez względu na warunki psychomotoryczne i predyspozycje fizyczne. Kształtują zwinność i gibkość, koordynację ruchową, a także wzmacniają poczucie własnej wartości. Kilkulatki uczą się współpracować i współdziałać w zespole. Dzięki systematycznym ćwiczeniom utrwalają w sobie prawidłowe nawyki ruchowe, uczą się aktywnie spędzać wolny czas oraz wzmacniają swoją odporność fizyczną i psychiczną. Zabawa jest podstawową i typową działalnością wieku dziecięcego, posiada duże znaczenie kształcące i wychowawcze, sprzyja rozwojowi fizycznemu i psychicznemu dziecka oraz zaspokaja jego potrzebę ruchu i działania. W oparciu o pedagogikę zabawy mgr Andrzej Undro  IV DAN stworzył własny zestaw kilkuset nowatorskich gier i  zabaw ruchowych oraz zestaw kart motywacyjnych  i  gier logicznych , które rozwijają spostrzegawczość, orientację w przestrzeni, umiejętność oceny odległości i kierunku, rozpoznawanie barw , kształtów, motorykę dużą i małą, koordynację wzrokowo-ruchową.

Zabawy ruchowe rozwijają także pamięć i twórczą wyobraźnię, mają również dobry wpływ na rozwój cech charakteru takich jak: samodzielność. śmiałość, pomysłowość, panowanie nad sobą, dokładność, zdyscyplinowanie. Udział w zabawach pozwala dziecku oceniać swoje możliwości w porównywaniu z innymi, a wynik budzi wiarę we własne
siły, staje się źródłem zdrowego optymizmu i samozadowolenia.